One click cài đặt và cập nhật tất cả giao diện Stable Diffusion Web UI Packages

Cài đặt Automatic 1111 PC thì phức tạp và dễ lỗi. Chạy colab thì phải đợi mỗi lần chạy. Vậy thì bản cài đặt 1 click trên PC này quá tuyệt vời.

  • Hỗ trợ cài cả Automatic 1111, Comfy UI, SD.Next (Vladmandic), VoltaML, InvokeAI và Fooocus
  • Tích hợp sẵn Git và Python dependencies, không cần cài đặt thêm
  • Hoàn toàn có thể di chuyển – có thể di chuyển Data Directory của Stability Matrix sang ổ đĩa hoặc máy tính mới bất cứ lúc nào. Vì tất cả nằm trong 1 folder. Chỉ việc copy paste
Sorry! This content is exclusive to Marchinde Admin only.
Contact support MARCHINDE NOW ^^
Mục lục
This entry was posted in AI, Marchinde LAB. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply