Quy trình tuyển dụng nhân sự là gì?

Tuyển dụng nhân sự là một quá trình thu hút và sàng lọc các ứng viên tiềm năng cho các vị trí còn trống trong doanh nghiệp.

Quá trình tuyển dụng bao gồm nhiều giai đoạn trước – trong – sau tuyển dụng. Quá trình này bắt đầu từ việc xác định doanh nghiệp cần nhân lực ở vị trí nào, đến phân tích những yếu tố ứng viên cần có. Sau đó là quá trình tìm kiếm, sàng lọc qua kiểm tra, phỏng vấn và quyết định tuyển dụng.

Sorry! This content is exclusive to Marchinde Admin only.
Contact support MARCHINDE NOW ^^
Mục lục
This entry was posted in Marchinde Flow, Marchinde LAB, Marchinde MORE. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply