Best Email Signature Examples
Best Email Signature Examples

Chữ kí gmail đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo nên sự chuyên nghiệp cho cá nhân và tổ chức. Bạn đang tìm các mẫu chữ ký gmail đẹp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hãy chọn trong top các mẫu chữ ký gmail đẹp nhất 2020 dưới đây để tham khảo ngay.

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 2

Mẫu chữ ký email đẹp cần có những gì?

Mỗi chữ ký email đẹp cần sở hữu thiết kế đẹp, thông tin và các tính năng chính của công mà người nhận đang quan tâm phải nổi bạt.

Các thông tin cơ bản cần có của mẫu chữ ký email đẹp

  • Tên
  • Tiêu đề, bộ phận gửi
  • Tên công ty

Xác định chính xác vai trò của bạn là gì trong công ty. Bạn nên tránh dùng tên của công ty để làm bên đại diện gửi email.

Áp dụng hệ thống phân cấp tam giác

Bạn nên bắt đầu với các thông tin chính, làm nổi bật thông tin mà bạn muốn nhấn mạnh vào. Đồng thời, bạn có thể điều hướng việc đọc của người nhận email dưa trên thứ tự nhât định như tên, tiêu đề và logo.

Không phải ai cũng quan trọng về chữ ký nên bạn cần làm cho nó nổi bật và dễ tiếp thu nhất.

Thiết kế rõ ràng

Bạn không nên thiết kế chữ ký email quá dài. Tốt nhất là không vượt qua 7 dòng. Bạn chỉ nên đưa vào những thông tin cần thiết một cách ngắn gọn nhất. 

Hướng dẫn tạo chữ ký cách tạo chữ ký email đẹp

Để tạo chữ kí email đẹp bạn cần phải biết cách để tạo lập một chữ kí gmail. Các bước sau đây dùng để tạo chữ kí gmail thủ công.

Bước 1: Vào biểu tượng trên góc phải màn hình như răng cưa hoặc mục cài đặt của gmail:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep

Bước 2: Kéo xuống phần chữ kí

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 1 1

Bước 3: Tạo chữ ký Gmail có logo của doanh nghiệp:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 2 1

Mẫu chữ ký điện tử mẫu chữ ký gmail đẹp nhất

Mẫu chữ ký gmail đẹp nhất cho cá nhân doanh nghiệp

Mẫu 1:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 20

Mẫu 2:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 21

Mẫu 3:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 12

Mẫu 4:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 13

Mẫu 5:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 14

Mẫu 6:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 15

Mẫu 7:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 16

Mẫu 8:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 17

Mẫu 9:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 18

Mẫu 10:

Cac Mau Chu Ky Gmail Dep 19
Mục lục
This entry was posted in Marchinde Blog, Marchinde Flow, Marchinde LAB, Marchinde MORE. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply