B1 / Tư vấn QUA ĐIỆN THOẠI
Khách Hàng (KH) chỉ cần để lại thông tin qua các phương thức:
– Trực tiếp trên website Marchinde.com.
– Qua Fanpage Marchinde – Kiến Trúc Nội Thất
– Gọi điện vào số Hotline
Marchinde sẽ tư vấn qua điện thoại và lên lịch gặp trực tiếp KH.

B2/ Tư vấn TRỰC TIẾP
Marchinde sẽ setup lịch hẹn, làm việc trực tiếp với KH
– Tư vấn, thu thập mong muốn, thông tin từ KH
– Trao đổi về quy trình làm việc: kí kết hợp đồng, thiết kế, triển khai kỹ thuật, thi công, bảo hành của Marchinde.
– Khảo sát hiện trạng thực tế.

B3/ Triền khai LAYOUT 2D
Triển khai mặt bằng layout 2D theo timeline.
– Đề xuất phương án thiết kế.
– Thống nhất layout 2D concept.
– KH ký hợp đồng thiết kế (HĐTK).
– KH thanh toán đợt đầu giá trị thiết kế ghi trong HĐTK.

B4/ Triền khai 3D CONCEPT.
Tiến hành triển khai 3D Concept theo timeline.
– Trình bày phương án với KH.
– Thống nhất phương án.

B5/ Triền khai HS KỸ THUẬT TC.
Triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
– Thông nhất phương án thi công.
– Kết thúc hợp đồng thiết kế.
– KH thanh toán đủ theo giá trị HĐTK.

B6/ Dự Toán THI CÔNG
Triển khai bóc tách dự toán thi công.
– Tiến hành báo giá.
– Ký kết hợp đồng thi công (HĐTC).
– Thống nhất tiến độ thi công, trình mẫu vật tư theo giai đoạn.
– KH thanh toán đợt đầu ghi trong HĐTC.

B7/ Triển khai THI CÔNG
Triển khai thi công theo timeline đề ra.
– Hoàn thiện công trình theo tiến độ. 
– Báo cáo tiến độ cho chủ đầu tư.
– KH thanh toán theo đợt ghi trong HĐTC.

B8/ bàn Giao CÔNG TRÌNH.
Bàn giao công trình hoàn thiện cho khách hàng.
– Hướng dẫn sử dụng.
– Gửi biên bản bảo hành.
– Thanh lý hợp đồng,
– KH thanh toán đủ theo giá trị HĐTC.

Quy trình Thiết kế

Khách Hàng (KH) chỉ cần để lại thông tin qua các phương thức:
- Trực tiếp trên website Marchinde.com.
- Qua Fanpage Marchinde - Kiến Trúc Nội Thất
- Gọi điện vào số Hotline
Marchinde sẽ tư vấn qua điện thoại và lên lịch gặp trực tiếp KH.

Marchinde sẽ setup lịch hẹn, làm việc trực tiếp với KH
- Tư vấn, thu thập mong muốn, thông tin từ KH
- Trao đổi về quy trình làm việc: kí kết hợp đồng, thiết kế, triển khai kỹ thuật, thi công, bảo hành của Marchinde.
- Khảo sát hiện trạng thực tế.

Triển khai mặt bằng layout 2D theo timeline.
- Đề xuất phương án thiết kế.
- Thống nhất layout 2D concept.
- KH ký hợp đồng thiết kế (HĐTK).
- KH thanh toán đợt đầu giá trị thiết kế ghi trong HĐTK.

Tiến hành triển khai 3D Concept theo timeline.
- Trình bày phương án với KH.
- Thống nhất phương án.

Triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công. - Thông nhất phương án thi công. - Kết thúc hợp đồng thiết kế. - KH thanh toán đủ theo giá trị HĐTK.
Triển khai bóc tách dự toán thi công. - Tiến hành báo giá. - Ký kết hợp đồng thi công (HĐTC). - Thống nhất tiến độ thi công, trình mẫu vật tư theo giai đoạn. - KH thanh toán đợt đầu ghi trong HĐTC.
Triển khai thi công theo timeline đề ra. - Hoàn thiện công trình theo tiến độ.  - Báo cáo tiến độ cho chủ đầu tư. - KH thanh toán theo đợt ghi trong HĐTC.

Bàn giao công trình hoàn thiện cho khách hàng.
- Hướng dẫn sử dụng.
- Gửi biên bản bảo hành.
- Thanh lý hợp đồng,
- KH thanh toán đủ theo giá trị HĐTC.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA MARCHINDE

Let’s get started

B1 / Tư vấn QUA ĐIỆN THOẠI

Khách Hàng (KH) chỉ cần để lại thông tin qua các phương thức:
– Trực tiếp trên website Marchinde.com.
– Qua Fanpage Marchinde – Kiến Trúc Nội Thất
– Gọi điện vào số Hotline
Marchinde sẽ tư vấn qua điện thoại và lên lịch gặp trực tiếp KH.

B2/ Tư vấn TRỰC TIẾP

Marchinde sẽ setup lịch hẹn, làm việc trực tiếp với KH
– Tư vấn, thu thập mong muốn, thông tin từ KH
– Trao đổi về quy trình làm việc: kí kết hợp đồng, thiết kế, triển khai kỹ thuật, thi công, bảo hành của Marchinde.
– Khảo sát hiện trạng thực tế.

B3/ Triền khai LAYOUT 2D

Triển khai mặt bằng layout 2D theo timeline.
– Đề xuất phương án thiết kế.
– Thống nhất layout 2D concept.
– KH ký hợp đồng thiết kế (HĐTK).
– KH thanh toán đợt đầu giá trị thiết kế ghi trong HĐTK.

B4/ Triền khai 3D CONCEPT.

Tiến hành triển khai 3D Concept theo timeline.
– Trình bày phương án với KH.
– Thống nhất phương án.

B5/ Triền khai HS KỸ THUẬT TC.

Triển khai mặt bằng layout 2D theo timeline.
– Đề xuất phương án thiết kế.
– Thống nhất layout 2D concept.
– KH ký hợp đồng thiết kế (HĐTK).
– KH thanh toán đợt đầu giá trị thiết kế ghi trong HĐTK.

B6/ Dự Toán THI CÔNG

Triển khai bóc tách dự toán thi công.
– Tiến hành báo giá.
– Ký kết hợp đồng thi công (HĐTC).
– Thống nhất tiến độ thi công, trình mẫu vật tư theo giai đoạn.
– KH thanh toán đợt đầu ghi trong HĐTC.

B7/ Triển khai THI CÔNG

Triển khai thi công theo timeline đề ra.
– Hoàn thiện công trình theo tiến độ.
– Báo cáo tiến độ cho chủ đầu tư.
– KH thanh toán theo đợt ghi trong HĐTC.

B8/ Bàn giao CÔNG TRÌNH.

Bàn giao công trình hoàn thiện cho khách hàng.
– Hướng dẫn sử dụng.
– Gửi biên bản bảo hành.
– Thanh lý hợp đồng,
– KH thanh toán đủ theo giá trị HĐTC.