Autodesk tạo ra rất nhiều phần mềm nên tác giả thực hiện video này trong bốn tháng chỉ để nghiên cứu và viết kịch bản cho video này vì mức độ khó hiểu của các mô tả đối với từng phần mềm này trên trang web của họ. Và, nhiều phần mềm trong số này không có lời giải thích đơn giản phù hợp ở bất kỳ đâu trên internet.
Cùng theo dõi video có cái nhìn sơ bộ về các phần mềm của Autodesk nhé

Mục lục
This entry was posted in BIM Tools & Programs, Marchinde Edu, Marchinde MORE, Other Program. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply