Adobe tạo ra nhiều sản phẩm đến nỗi có thể gây sự nhầm lẫn kể cả với một người chuyên nghiệp để hiểu được mỗi phần mềm được sử dụng để làm gì. Nhiều người mới bối rối và có những câu hỏi về các phần mềm như “sự khác nhau giữa after effects và premier pro” hay “Sự khác biệt giữa Photoshop, Illustrator, Lightroom và Bridge”. Vì vậy, video này để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả sản phẩm của adobe mà bạn không thể tìm thấy điều tương tự ở bất kỳ đâu, kể cả trang chủ của Adobe. Tôi hy vọng giúp được cho những người mới bắt đầu bước vào con đường sáng tạo phân biệt giữa các sản phẩm.

Mục lục
This entry was posted in BIM Tools & Programs, Marchinde Edu, Marchinde MORE, Other Program. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply