Cách chấm điểm hồ sơ mua nhà xã hội

Câu hỏi: Tôi hỏi vấn đề về cách tính điểm hồ sơ mua nhà xã hội. Hiện tại hộ gia đình tôi có 5 người đang sinh sống tại căn hộ tập thể đang xuống cấp trầm trọng diện tích có 17m2. Bố tôi là người trong hộ có công với cách mạng, vợ chồng tôi hiện đang công tác tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và trong hộ còn 2 cháu nhỏ nữa. Hiện tại vợ chồng Tôi có đăng ký mua một căn chung cư nhà xã hội tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội theo diện đã có nhà nhưng diện tích nhở hơn 10m2 trên đầu người, Xin hỏi theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì gia đình tôi được chấm bao nhiêu điểm. Tôi hơi hoang mang vì thấy bảo điểm của gia đình tôi còn thấp hơn cả những người đã có nhà diện tích rất lớn nhưng họ tách khẩu để mua theo diện chưa có nhà ( Tôi thấy rất nhiều nhà như vậy). Xin luật sư tư vấn giúp với ạ. Trân trọng!.

 

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo các tiêu chí sau:

TT Tiêu chí chấm điểm Số điểm
1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở:
– Chưa có nhà ở. 40
– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người. 30
2 Tiêu chí về đối tượng:
– Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

30
– Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13:

“4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;”

20
– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

40
3 Tiêu chí ưu tiên khác:
– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2. 10
– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2. 7
– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 4
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.
4 Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

Đối chiếu với trường hợp của bạn, vì còn thiếu rất nhiều thông tin liên quan đến việc xác định gia đình bạn thuộc đối tượng nào (để xác định đối tượng) và hiện đang sinh sống ở đâu (để xác định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đang sinh sống quy định) nên hiện tại chúng tôi chưa thể tính tổng điểm của hồ sơ mua nhà ở xã hội của gia đình bạn theo quy định nêu trên.

Tuy nhiên, bạn có thể đối chiếu với quy định cụ thể trên đây để xác định mình thuốc đối tượng nào và tổng số điểm bao nhiêu. Nếu cần thêm bất cứ thông tin hay sự trợ giúp nào, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi có sự phúc đáp tốt nhất. Trân trọng!

Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do sự thay đổi của chính sách pháp luật

Mục lục
This entry was posted in Document Library, Marchinde Blog, Real Estate Project. Bookmark the permalink.
Tags :

Leave a Reply