Say hello, welcome to new logo

Hôm nay, chúng tôi sẽ ra mắt một logo mới vì chúng tôi bắt đầu làm mới giao diện của mình nói chung. Chúng tôi yêu thích logo cũ của mình và chúng tôi biết nhiều người cũng cảm thấy như vậy.
Một lý do chính đáng để thay đổi logo là logo đó không thực hiện tốt công việc như ban đầu — và bởi vì chúng tôi cần một sự phát triển mới, đơn giản hơn, đặc biệt hơn, có thể thực hiện công việc tốt hơn. Logo đầu tiên của chúng tôi được tạo ra trước khi công ty ra mắt nhưng nó cũng cực kỳ dễ bị sai. Chúng tôi đã phát triển các phiên bản khác nhau của logo để bù đắp, chúng hoạt động tốt cho các mục đích khác nhau. Nhưng điều đó có nghĩa là mọi thứ trông khác nhau. Tất cả đều khá tốt… nhưng không hề gắn kết. Và chúng tôi bắt đầu, hôm nay, với một logo mới. Nó sử dụng một bảng màu đơn giản hơn và chúng tôi tin rằng nó tinh tế hơn, nhưng vẫn chứa đựng tinh thần của bản gốc. Đó là một sự tiến hóa và có thể mở rộng quy mô dễ dàng và hoạt động tốt hơn ở nhiều nơi khác.
Trong vài tháng tới, bạn sẽ thấy tất cả các hình ảnh khác xung quanh Marchinde sắp xếp theo hướng mới này: trên trang web, trong quảng cáo và ở một số vị trí trong sản phẩm (mặc dù không phải theo cách có thể ngăn bạn khỏi công việc kinh doanh quan trọng tất nhiên). Nó vẫn là chúng tôi. Chúng tôi vẫn là Marchinde. Nhưng nhất quán hơn và chúng tôi hy vọng có thể nhận ra ngay lập tức hơn. We changed the logo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.