Plugin với tính năng sửa lỗi các đối tượng bị ẩn không hiện thị trong layer.
Cách thức cài đặt và hướng dẫn sử dụng các bạn xem trong video Chú ý khi cài đặt chạy 3dsmax với quyền admin  
 
Sorry! This content is exclusive to Marchinde members only.
Click HERE login via Google, Facebook or register to view this content
Mục lục
This entry was posted in Marchinde Blog and tagged , , , , .
Tags :

Leave a Reply