Từ điển vật liệu xây dựng (ENG-VIE)

VẬT LIỆU | MATERIALS texture: chất liệu, kết cấu của vật liệu patterns: hoa văn,

Từ điển về các phong cách Kiến Trúc (Eng-Vie)

TỪ ĐIỂN VỀ PHONG CÁCH KIẾN TRÚC | DICTIONARY OF ARCHITECTURAL STYLE style: phong cách,