Các loại bản lề thông dụng trong kiến trúc nội thất. Khi thi công cần xem xét điều gì? (Phần 1)

Bản lề là một khớp nối giữa 2 vật thể với nhau giúp chúng liên