CÁC LOẠI XE PHỔ BIẾN MÀ BẠN HAY GẶP – KÍCH THƯỚC & ƯU NHƯỢC ĐI

1. 𝗦𝗲𝗱𝗮𝗻 Sedan là loại xe với khung gầm liền khối, 4 cửa, có 4